Turvallisuuspolitiikka

HMVY:n turvallisuuspolitiikka on tiivistetty viideksi periaatteeksi:

1. Turvallisuuslähtöinen johtaminen:

HMVY:n johto puuttuu järjestelmällisesti ja välittömästi turvallisuutta vaarantaviin tapahtumiin, olosuhteisiin, asioihin ja päätöksiin. Turvallisuustoiminta ja turvallisuuslähtöinen ajattelu on tärkeä osa HMVY johtamista ja toimintaa. Turvallisuustoiminta kattaa museoliikennöinnin ja matkustajaturvallisuuden, liikkuvan kaluston kunnossapidon, raiteiston kunnossapidon, henkilöstön ja työympäristön. HMVY:n turvallisuustoiminta perustuu kattavaan riskien arviointiin, jonka perusteella luodaan valmiudet riskien hallitsemiseksi ja vaarojen torjumiseksi jo ennalta.

2. Rautatieturvallisuus ajaa kaiken muun edelle:

Rautatieturvallisuus asetetaan yhdistyksen toiminnassa kaikkien muiden arvojen ja toimintojen edelle. HMVY:n ohjeistus vaatii henkilökunnalta rautatieturvallisuuden priorisoimista kaikissa ristiriitatilanteissa, joissa rautatieturvallisuus voi vaarantua. HMVY:n ohjeistuksen tarkoituksena on ohjata henkilökunta käyttämään sellaisia turvallisuusjohdon vahvistamia toimintatapoja jotka lisäävät turvallisuutta.

3. Noudatamme hyvää turvallisuuskulttuuria:

Yhdistyksen henkilöstö toimii hyvän turvallisuuskulttuurin mukaisesti ja henkilöstöllä on aito halu toimia mahdollisimman turvallisesti. HMVY:n turvallisuuskulttuurin on tarkoitus luoda ilmapiiri, joka tukee turvallisuuteen liittyvien tehtävien huolellista hoitamista ja joka estää turvallisuutta heikentävien toimintatapojen muodostumista. HMVY:n liikennetehtävissä toimimisen ehdoton edellytys on rautatieliikenteen vaarojen merkityksen ymmärtäminen ja oikea asenne niitä kohtaan.

4. Turvallisuus on yhteinen asiamme:

Turvallisuus on kaikkien yhteisellä vastuulla. Turvallisuutta ei jätetä esimiesten toimesta henkilökunnan vastuulle tai henkilökunnan toimesta esimiesten vastuulle. Kaikki ottavat vastuuta toiminnan harjoittamisesta turvallisesti ja varmistavat myös toistensa turvallista toimintaa. HMVY pyrkii luomaan ilmapiirin, jossa turvallisuuspuutteet huomataan ja otetaan esille ja jossa tapahtuneista turvallisuuspoikkeamista voidaan keskustella avoimesti ja siten että kaikki voivat oppia niistä.

5. Pyrimme olemaan parhaimmistoa turvallisuudessa:

HMVY:n rautatieliikenteessä toimiva henkilökunta on tehtäviinsä koulutettua ja asianmukaisesti perehdytettyä. HMVY:n johto pyrkii koulutuksen, opetuksen ja muun tuen avulla luomaan edellytykset sille, että HMVY:n henkilökunnan rautatiealan yleistuntemus on korkeaa luokkaa. Henkilökunta pyrkii käyttämään osaamistaan siten, että HMVY:n turvallisuus kehittyy jatkuvasti. Tavoitteena on, että HMVY:n turvallisuustaso ja henkilöstön osaaminen kestää vertailun muihin kansallisiin rautatieliikenteen harjoittajiin.