Haapamäen Museoveturiyhdistys ry

Tulevia tapahtumia

Tulevat tapahtumat

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry (HMVY) on erikoistunut kotimaisen rautatiekulttuurin säilyttämiseen.

Toiminta keskittyy vanhan rautatiekaluston kunnostus- ja ylläpitotoimintaan Haapamäen Museovarikolla ja museojunaliikenteeseen Suomessa.

HMVY:n toiminnan tarkoituksena on:

Museoida käytöstä poistuvaa rautatiekalustoa

Järjestää museojunaliikennettä

Kunnostaa vanhaa rautatiekalustoa takaisin käyttökuntoon

Kouluttaa henkilöstöä museokaluston käyttöön ja kunnossapitoon

Kerätä, arkistoida ja museoida rautateihin liittyvää materiaalia

Tukea jäsenistönsä rautatieharrastusta monipuolisesti

Yhteistyössä

Virtain raskasasennus Oy